Wij dragen een steentje bij – Cementbouw Recycling

Klant
Cementbouw Recycling
Doel
Gefundeerde en krachtige positionering
Diensten
Positionering
Categorie
Strategie

Als we terugkijken in het leven van Cementbouw Recycling is er inmiddels een hoop veranderd. Wat voorheen een familiebedrijf in Oosterhout was, is sinds 1998 onderdeel geworden van Cementbouw B.V. en zo hebben ze kennis en kunde geïmplementeerd op het gebied van Recycling binnen de CRH-groep. Er ontstond een onderneming die we één van de grotere spelers in de Benelux kunnen noemen, een leidende speler als recyclaar voor de bouw. De samenstelling van de producten heeft zich de afgelopen jaren continu aangepast aan de voortschrijding in techniek en mogelijke toepassingen. Met al die ontwikkelingen bij elkaar wordt het verhaal niet overzichtelijker. Wat resulteerde in een behouden manier van communiceren naar de publieksgroepen. Er is geen stip op de horizon die dwars door alle disciplines loopt, waardoor het ontbreekt aan een onderscheidend handelsperspectief. Als een van de grootse spelers wil je naam en faam genieten, gezien worden als toonaangevend en vooruitstrevend bedrijf, zeker binnen de recycling branche. Alleen zorgt de behoudendheid voor een positie als ‘goede buurman’ of ‘everyman’. “Want ‘’Cementbouw Recycling doet iets met puin, toch?’’

De vraag vanuit Cementbouw Recycling

Cementbouw Recycling bevindt zich in een markt die ondanks de behoudendheid, op meerder fronten mee zal moeten in de vaart der volkeren die ‘communicatie’ heet. Het is tijd om het verhaal van Cementbouw Recycling gefundeerd en overtuigend te positioneren. Het verhaal van Cementbouw vormt een belangrijk startpunt waaruit mensen de organisatie tegemoet treden en bereid zijn een relatie met Cementbouw Recycling aan te gaan. We nemen met Cementbouw Recycling de benodigde stappen om qua communicatie in eerste instantie tot een strategische keuze te komen. Een basisadvies waarmee Cementbouw Recycling een boost kan geven aan de positionering. Een reeks conclusies en aanbevelingen waar ze later hun creatieve vertaling en operationele communicatieplanning op kunnen baseren. Om tot een reeks conclusies en aanbevelingen te komen, nemen we als startpunt van het onderzoek; Welke identiteitsaspecten die relevant zijn voor de publieksgroepen, moeten in de communicatie van Cementbouw Recycling worden benadrukt bij het vertellen van verhalen om zo gezien te worden in de positie als thought leader op het gebied van secundaire inerte grondstoffen ten opzichte van andere merken?

Het speelveld

Positioneren is het maken van keuze binnen de identiteit van de organisatie, die in samenhang waarde creëren en de organisatie een relevant en onderscheidend perspectief geeft. Het gaat hierbij niet alleen om het formuleren van een droom, archetype, het beschrijven van een persoonlijkheid of het selecteren van waarden. Ook niet om de combinatie van deze, het gaat uiteindelijk om het ontwikkelen van een gedeeld gedachtegoed of perspectief.

Een gefundeerde en overtuigende perspectief is opgebouwd uit de merk identiteit, categorisatie vergeleken met concurrentie en de relevantie onder publieksgroepen. Deze drie entiteiten dragen bij aan de overweging welke identiteitsaspecten naar voren moeten komen om te zorgen voor een gedeeld gedachtegoed.

Het advies

Voor Cementbouw recycling is het van belang om een verhaal te ontwikkelen aan de hand van de kenmerken die de publieksgroep relevant vinden. Het verhaal gaat verder dan alleen iets op papier zetten. Het draait om een algemeen gedachtegoed (van Halderen, 2021). Dit gedachtegoed moet via verschillende communicatiekanalen breed gedragen worden en volledig geïmplementeerd worden in de houding en het gedrag van de organisatie. Daarbij moet het in de praktijk terugkomen. Het management geeft hier sturing aan. Zo moet het gedachtegoed dat uitgedragen wordt via de communicatiekanalen in lijn zijn het gedachtegoed van het merk. Een waarde zoals ‘samen staan we sterker’ moet vertaald worden naar een aspect zoals het verbinden van partijen of het actief zoeken naar partners.

Om dit goed te implementeren is het belangrijk om het verhaal menselijk te maken. Hieronder vind je de strategie en het advies gericht op het positioneren van de organisatie en de betekenis hiervan voor de kenmerken die we gevonden hebben tijdens dit onderzoek. Daarnaast komen we in het implementatieplan met een campagne om Cementbouw Recycling een boost te geven.

Het concept

Samen creëren we een wereld zoals die bedoeld is!

In onze keten zijn afvalstromen niet het einde, maar een nieuw begin. Daarom benaderen wij afvalstromen als grondstoffen en streven we naar een norm waarbij secundair inerte grondstoffen gebruikt worden in de gehele keten. Wij staan aan de voet van de circulaire economie en ontwikkelen nieuwe technologieën om gemeentes, bedrijven en de burgers te ondersteunen in de transitie van afval naar grondstof.

Wij kunnen dit niet alleen! Samen met onze partners creëren we een wereld zoals die bedoeld is. Dit doen we niet omdat wij de redders van de nieuwe wereld zijn, maar gewoon omdat wij mensen zijn die duurzaam handelen. Duurzaamheid is voor ons een werkwoord, niets meer en niets minder. Zo blijft het ook simpel!

Om tot een wereld te komen zoals die bedoeld is moeten we de verantwoordelijkheid durven nemen over het gebruik van primaire grondstoffen en stap voor stap overschakelen naar secundair materiaal. Alleen zo kunnen we een steentje bijdragen. Want we ervende de wereld niet erven van onze grootouders, maar lenen van onze kinderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *